Contrast

Mieke Nickien is businuss controller bij Viattence, maar óók gesprekspartner bij Beelden van Kwaliteit!

Bij een Beelden van Kwaliteit-traject zijn de procesbegeleider, observatoren en gesprekspartners onmisbaar. Zij dragen eraan bij dat het team de stappen kan zetten die nodig zijn. Mieke Nickien is business controller bij Viattence en heeft als gesprekspartner een mooie rol vervuld. Mieke: “Ik heb ondervonden hoe belangrijk het is dat medewerkers zich gezien voelen en dat ze kunnen doen wat voor hen belangrijk is.”

Traject

Nadat het team gestart is met een Beelden van Kwaliteit-traject komen de observatoren over de vloer om een observatieverslag te maken van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit observatieverslag wordt vervolgens gedeeld met het team en met, in het geval van Viattence, drie gesprekspartners van buiten het team. Al deze mensen lezen het verslag door en formuleren op basis hiervan complimenten en vragen die uitnodigen tot reflectie.

Een van die gesprekspartners was Mieke. “Bij de gezamenlijke voorbereiding was het erg interessant om te zien wat de andere gesprekspartners uit het verslag haalden. Samen bepaalden we vervolgens welke complimenten en vragen we sowieso wilden behandelen met het team. Ook dachten we na over hoe we konden bijdragen aan het creëren van veiligheid, zodat alles gezegd kon worden”, vertelt ze.

Leerzaam

Mieke: “Het vooraf bespreken van de vragen was al heel leerzaam. Ik kreeg de feedback dat mijn vragen en de manier waarop ik ze stelde wat kritisch over zou kunnen komen. Procesbegeleider Marleen liet me zien hoe je de vragen ook kon stellen: positiever, zonder oordeel, meer mens gericht en meer gericht op de intrinsieke motivatie van de ander. Ik kwam er achter dat je door je manier van vragen stellen al een verandering teweeg kunt brengen. Heel leerzaam!”

“Ik kwam er achter dat je door je manier van vragen stellen al een verandering teweeg kunt brengen.”

Bijgebleven

“Wat me is bijgebleven van het teamgesprek is het groepsgevoel. Dat dit grote team uit zichzelf aan de slag wilde. En met z’n allen tijd maakte om te kijken naar hoe ze het leven voor bewoners en elkaar kunnen ontwikkelen”, blikt Mieke terug. “Dat groepsgevoel bleek ook uit het observatieverslag. Dat ze met veel respect met elkaar en de bewoners omgingen, dat ze zich aanpassen aan elkaar, dat ze goed samenwerken... En dat ze door de kleine dingetjes even extra te doen, de bewoners en collega’s waarderen. Dingen die voor hen zo alledaags en gewoon zijn, maakten we door het geven van de complimenten bijzonder.”

Mieke: “Het onderstreepte voor mij dat het zó goed is om als team niet alleen voor de praktische dingen, maar ook voor het team en de team-inhoud samen te komen. En dat Beelden van Kwaliteit een middel is om dat te kunnen doen en een verandering in gang te zetten.”
“Ik neem mee dat we nog meer prioriteren dat mensen zich gewaardeerd voelen en dat ze kunnen doen wat voor hen belangrijk is.”

Meenemen in eigen functie

Mieke: “Het hele traject gaf mij een beter beeld van de zorg. Daaruit neem ik in mijn werk binnen Viattence mee dat we nog meer prioriteren dat mensen zich gewaardeerd voelen en dat ze kunnen doen wat voor hen belangrijk is. En hoe we als ondersteunende diensten daaraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld middels het roosterbeleid, middels innovaties… En natuurlijk weet je dat wel vanuit de plannen die er zijn, maar door mijn rol in dit traject is dat vanuit de praktijk echt onderschreven.”

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.