Contrast

Viattence Vitaal

Werken als behandelaar in het team Viattence Vitaal

Logopedist, fysiotherapeut, diëtist, casemanager dementie, specialist ouderenzorg, verpleegkundige palliatieve zorg, wondverpleegkundige…Het team van Viattence Vitaal bestaat uit diverse vakkundige behandelaren die in verbinding met elkaar ouderenzorg verlenen. Preventief en op het moment dat er daadwerkelijk zorg nodig is. De behandelaren zetten hun expertise in bij de woonzorglocaties, maar ook bij ouderen thuis. Ze werken nauw samen met de zorgprofessionals en sluiten net als hen zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en de eigen wensen en behoeften van bewoners en cliënten. Het doel is van de behandelingen is altijd om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn of weer te laten zijn.

De voordelen van werken als behandelaar bij Viattence

Werken in de ouderzorg betekent volop uitdaging. Complexe zorgvraagstukken vragen om een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende specialistische behandelaren, de zorgmedewerkers, de bewoner/cliënt en hun naasten. Je draagt met jouw vakkundigheid bij aan een waardevolle dag van ouderen.

Als behandelaar bij Viattence kun je rekenen op:

 • Werken in een vakkundige en specialistisch team
 • Een prettige werkomgeving binnen een vooruitstrevende zorgorganisatie
 • Goede ondersteuning
 • Zelfstandig invulling van je functie met veel vrijheid
 • Veel afwisseling
 • Volop uitdaging in complexe zorgvraagstukken

Hebben deze redenen jou overtuigd om aan de slag te gaan binnen het team van Viattence Vitaal? Bekijk dan hier de actuele vacatures.

Welke specialismen kennen we binnen het team van Viattence Vtiaal?

 • Ambulant verpleegkundige

Je bent het eerste aanspreekpunt tijdens de dienst, geeft opdrachten en aanwijzingen aan medewerkers en neemt vragen en meldingen in behandeling. Je verricht triage en regisseert en coördineert het zorgproces in levensbedreigendeen crisissituaties. Je verricht verpleegkundige diagnostiek bij bewoners en cliënten met een intensieve zorgvraag en zet interventies in. Je voert (complexe) verpleegtechnische handelingen uit en draagt door interdisciplinaire samenwerking bij aan de kwaliteit van leven van bewoners en/of cliënten.

 • Verpleegkundig specialist

Je verleent verpleegkundige en/of medische zorg volgens medische richtlijnen aan bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Je monitort en bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de behandeling en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften van bewoners, cliënten en hun naasten. Je voert regie over de behandeling en coacht en ondersteunt collega’s bij de uitvoering hiervan.

 • Physician assistent

Je verleent medische zorg volgens medische richtlijnen aan bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Je monitort en bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de behandeling en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften van bewoners, cliënten en hun naasten. Je voert regie over de behandeling en coacht en ondersteunt collega’s bij de uitvoering hiervan.

 • Vaktherapeut

Je observeert, behandelt en begeleidt bewoners en cliënten door gebruik te maken van specifieke interventies gerelateerd aan je eigen expertisegebied en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Je stimuleert en bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en sluit aan bij de eigen wensen en behoeften van bewoners en cliënten. Je coacht en inspireert collega’s bij het integreren en toepassen van de behandelonderdelen

 • Oefen-/fysiotherapeut

Je doet onderzoek, behandelt en begeleidt bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven, de gezondheid, het welzijn en het bevorderen van ontwikkelmogelijkheden. Je behandelt bewoners en cliënten met multiproblematiek, complexe ziektebeelden en participatieproblemen op het gebied van bewegend functioneren. Je biedt psychosociale begeleiding en informeert en adviseert over de behandeling. Je coacht en ondersteunt collega’s bij het integreren van de oefen-/fysiotherapeutische behandeling

 • Maatschappelijk werker

Je ondersteunt en begeleidt bewoners en cliënten op sociaal, materieel en emotioneel gebied. Je biedt (sociaaljuridische) hulpverlening en zet interventies in. Je richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven, stimuleert en bevordert de zelfredzaamheid en sluit aan bij de eigen wensen en behoeften van bewoners en cliënten.

 • Logopedist

Je doet logopedisch onderzoek, behandelt en begeleidt bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven, de gezondheid, het welzijn en het bevorderen van ontwikkelmogelijkheden. Je behandelt bewoners en cliënten met multiproblematiek en complexe ziektebeelden op het gebied van taal-, spraak-, gehoor-, stem-, kauw-, adem- en mondfuncties en slikstoornissen. Je biedt psychosociale begeleiding en je informeert en adviseert bewoners, cliënten en hun naasten over de behandeling. Je coacht en ondersteunt collega’s bij het integreren van de logopedische behandeling in de zorg

 • GGZ verpleegkundige

Je verdiept je in het levensverhaal, voert onderzoek uit en adviseert over de diagnose en het toepassen van interventies. Je stelt een (deel)behandelplan en een benaderingswijze op en behandelt bewoners en cliënten met psychiatrische- en gedragsproblematiek door het voeren van gesprekken t.b.v. verwerkingsproblematiek en de omgang met de veranderingen die de levensfase met zich meebrengen. Je richt je op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en sluit zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften. Je verricht daarnaast verpleegkundige diagnostiek en ondersteunt en levert een bijdrage aan het opstellen van het leefplan. Je monitort en bewaakt de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling en/of begeleiding en je coacht en adviseert collega’s over de benaderingswijze en de invulling van de dag van bewoners en cliënten.

 • Gespecialiseerd verpleegkundige

Je verdiept je in het levensverhaal, voert onderzoek uit en adviseert over de diagnose en het toepassen van interventies. Je stelt een (deel)behandelplan en een benaderingswijze op en behandelt bewoners en cliënten met psychiatrische- en gedragsproblematiek door het voeren van gesprekken t.b.v. verwerkingsproblematiek en de omgang met de veranderingen die de levensfase met zich meebrengen. Je richt je op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en sluit zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften. Je verricht daarnaast verpleegkundige diagnostiek en ondersteunt en levert een bijdrage aan het opstellen van het leefplan. Je monitort en bewaakt de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling en/of begeleiding en je coacht en adviseert collega’s over de benaderingswijze en de invulling van de dag van bewoners en cliënten.

 • Geestelijke verzorger

Je begeleidt bewoners en cliënten op het gebied van geestelijke zorg, zingeving, spiritualiteit en levensvragen en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Je organiseert en gaat voor in bijeenkomsten en vieringen. Je draagt bij aan beleidsontwikkeling op ethisch en levensbeschouwelijk gebied en adviseert het management en de Raad van Bestuur hierover.

 • Ergotherapeut

Je doet ergotherapeutisch onderzoek, behandelt en begeleidt bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven, gezondheid, het welzijn en het bevorderen van ontwikkelmogelijkheden. Je behandelt bewoners en cliënten met multiproblematiek, complexe ziektebeelden en handelingsproblemen op het gebied van functionaliteit, activiteiten en participatie. Je biedt psychosociale begeleiding en informeert en adviseert over de behandeling. Je coacht en ondersteunt collega’s bij het integreren van de ergotherapeutische behandeling.

 • Diëtist

Je doet diëtistisch onderzoek, behandelt en begeleidt bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteitvan leven, de gezondheid, het welzijn en het bevorderen van ontwikkelmogelijkheden. Je behandelt bewoners en cliënten met multiproblematiek en complexe ziektebeelden, biedt psychosociale begeleiding en je informeert en adviseert over de behandeling. Je coacht en ondersteunt collega’s bij het integreren van de diëtistische behandeling in de zorg.

 • Casemanager Dementie

Je bent het eerste aanspreekpunt vanuit je eigen expertisegebied en biedt intensieve psychosociale begeleiding, advies en informatie aan cliënten met dementie en een specifieke begeleidingsvraag en aan mantelzorgers en het netwerk. Je regisseert en coördineert het zorgproces en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en de eigen wensen en behoeften van cliënten. Je motiveert en stimuleert teams bij het bevorderen en borgen van een veilige en prettige sfeer in de omgeving van cliënten. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van beleid en adviseert over kwaliteitsvraagstukken vanuit je eigen expertisegebied.

 • Ambulant verpleegkundige
  Je bent het eerste aanspreekpunt tijdens de verpleegkundige dienst en neemt vragen en meldingen in behandeling. Je verricht triage bij acute situaties die zich voordoen en een veranderende zorgvraag van bewoners en/of cliënten. Je voert verpleegkundige diagnostiek uit, geeft aanwijzingen en advies aan collega’s en zet interventies in. Je voert verpleegtechnische handelingen uit en draagt door interdisciplinaire samenwerking bij aan de kwaliteit van leven van bewoners en/of cliënten.

 • Orthopedagoog generalist
  Je verdiept je in het levensverhaal, onderzoekt, diagnosticeert, behandelt en begeleidt bewoners en cliënten met meer complexe psychische-, psychiatrische- en/of gedragsproblematiek. Je voert regie over de behandeling en bent als regiebehandelaar verantwoordelijk voor een integraal behandelproces, richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften. Je stelt een benaderingswijze en een behandelplan op en voert de behandeling methodisch uit. Je monitort en bewaakt de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling en coacht, ondersteunt en/of geeft supervisie aan collega’s die betrokken zijn bij de uitvoering hiervan.

 • Psycholoog
  Je verdiept je in het levensverhaal, onderzoekt, begeleidt, diagnosticeert en/of behandelt bewoners en cliënten en onderzoekt welke psychosociale interventies nodig zijn. Je stelt een benaderingswijze op, voert gesprekken met bewoners en cliënten en nu naasten, richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften. Je monitort en bewaakt de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding en/of behandeling en je coacht en adviseert collega’s over de benaderingswijze en de invulling van de dag van bewoners en cliënten

 • HBO psycholoog
  Je verdiept je in het levensverhaal, onderzoekt, begeleidt, diagnosticeert en/of behandelt bewoners en cliënten en onderzoekt welke psychosociale interventies nodig zijn. Je stelt een benaderingswijze op, voert gesprekken met bewoners en cliënten en nu naasten, richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigen wensen en behoeften. Je monitort en bewaakt de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding en/of behandeling en je coacht en adviseert collega’s over de benaderingswijze en de invulling van de dag van bewoners en cliënten

 • Specialist ouderengeneeskunde
  Je verricht (complexe) medische zorg aan bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling en treedt op als regiebehandelaar. Je monitort en bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de behandeling en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigenwensen en behoeften van bewoners, cliënten en hun naasten. Je levert een bijdrage aan kwaliteit en innovatie en ontwikkelt en implementeert het medisch beleid. Je voert regie over de behandeling en coacht en ondersteunt collega’s bij de uitvoering.

 • Basisarts
  Je verricht (complexe) medische zorg aan bewoners en cliënten en richt je hierbij op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling en treedt op als regiebehandelaar. Je monitort en bewaakt decontinuïteit en kwaliteit van de behandeling en sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de zelfredzaamheid en eigenwensen en behoeften van bewoners, cliënten en hun naasten. Je levert een bijdrage aan kwaliteit en innovatie en ontwikkelt en implementeert het medisch beleid. Je voert regie over de behandeling en coacht en ondersteunt collega’s bij de uitvoering.

De ervaringen van onze collega’s in de praktijk

Hoe is het om als behandelaar bij Viattence te werken? Onze collega's vertellen je er alles over!

Jouw vacature niet gevonden? Meld je dan hier aan voor een Job Alert!

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.